Bản đăng ký cá nhân "Học tập và làm theo Bác"

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Sỹ Hiệu (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:06' 09-09-2013
Dung lượng: 8.1 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ THANH SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
*************
BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
---------

Kính gửi: - Chi bộ trường THCS – Đảng bộ xã Thanh Sơn

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2013 về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; đề cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Bản thân xin đăng ký thực hiện như sau:

I. Tóm tắt lý lịch:
- Họ và tên: Lê Sỹ Hiệu
- Năm sinh: 1979.
- Chức vụ: Đảng: Phó BT Chi bộ,
Chính quyền: Phó Hiệu trưởng,
Đoàn thể: Chủ tịch CĐCS.
- Kết quả xếp loại đảng viên năm 2012: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

II. Nội dung đăng ký thực hiện:
1. Phong cách quần chúng:
a) Nội dung: Sâu sát, gần gũi, lắng nghe, tôn trọng quần chúng, học quần chúng, chú trọng làm gương
b) Giải pháp thực hiện:
+  Luôn thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm, sẵn sàn tham gia các cuộc họp ở địa phương (khi được mời), luôn sống gần gủi, gắn bó với nhân dân và mọi người xung quanh.
+ Trong quá trình thực hiện công việc bản thân luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không đầu cơ, vun vén lợi ích về cho bản thân.
+ Ngoài ra bản thân không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bọc tận tụy, trung thành của nhân dân…”

2. Phong cách dân chủ:
a) Nội dung: Tôn trọng tập thể, tranh thủ, phát huy ý kiến sáng tạo của nhiều người,
không áp đặt, độc đoán, chuyên quyền,…
b) Giải pháp thực hiện:
+ Bản thân luôn thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
+ Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân.
+ Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

3. Phong cách nêu gương:
a) Về nội dung nêu gương: Bản thân luôn gương mẫu thực hiện làm gương cho người khác, luôn phát hiện đề cao những nhân tố điển hình,…
b) Giải pháp thực hiện:
+ Bản thân tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
+ Tôi luôn phấn đấu làm nhiều việc tốt có lợi cho tổ chức và nhân dân nhằm nêu gương cho học sinh, quần chúng.
+ Bản thân luôn thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình, đi làm đúng giờ, làm việc có kết quả cao.

III. Đăng ký danh hiệu sẽ đạt được của cá nhân trong năm 2013:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thanh Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2013
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI ĐĂNG KÝLê Sỹ Hiệu